Nabízíme

Nabízíme Vám vypracování dokumentace v těchto stupních:

 • studie, architektonické návrhy
 • projekt pro územní rozhodnutí, územní souhlas
 • projekt pro ohlášení stavby, stavební povolení
 • projekt pro realizaci stavby
 • dokumentaci skutečného provedení stavby

 Nabízíme Vám projekční práce v těchto oblastech:

 • Rekreační objekty
 • Rodinné domy
 • Byty
 • Bytové domy
 • Objekty pro podnikání, výrobu
 • Inženýrské sítě
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Změna stavby před dokončením
 • Další stavby tvořící příslušenství výše uvedených staveb jako garáže, bazény, oplocení, atd.

Inženýring:

 • Projednáme a zajistíme pro Vás územní rozhodnutí, stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů a dalších účastníků řízení

 Zprostředkujeme:

 • Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku
 • Vytyčení stavby a jiné geodetické práce
 • Radonový průzkum
 • Statický posudek
 • Rozpočty a kalkulace
 • Vypracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB)